Disclaimer

Disclaimer voor rioolservicemma.nl
MMA Loodgieter (Kamer van Koophandel: 09038151), hierna te noemen eigenaar, verleent u hierbij toegang tot lmad.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

MMA Loodgieter behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
MMA Loodgieter spant zich in om de inhoud van rioolservicemma.nl regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op rioolservicemma.nl aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Het aanbod van producten kan op elk moment gewijzigd worden zonder voorafgaande mededeling van MMA Loodgieter.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op rioolservicemma.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met MMA Loodgieter. Voor op rioolservicemma.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan MMA Loodgieter nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij MMA Loodgieter en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van MMA Loodgieter, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Start typing and press Enter to search